English for cooks and waiters

Nyelvi szint: A2-B1
Ez a kiadvány egy kommunikáció központú angol szakmai nyelvkönyv/ kurzuskönyv a vendéglátásban dolgozók ill. vendéglátóipari tanulók, elsősorban szakácsok és pincérek számára.

A könyv jellemzői:

-          9 nagy fejezet kisebb témákra bontva

-          szakmai szókincset gyakoroltató lexikai feladatok

-          életszerű, a szakmában előforduló szituációk, párbeszédek

-          hallás utáni szövegértések

-          olvasott szövegértések

A könyv tartalma/ tartozékai:

-          a 9 nagy fejezet

-          A könyv kiegészítő anyagai:

Letölthető megoldókulcs:

Letölthető hanganyag: mp3 itt

Erényei:

-          kommunikáció központú, gyakorlatias

-          sokszínű, érdekes feladatok

-          bőséges szókincs

-          4-színnyomásos kiadvány

Kiknek ajánljuk?

-          vendéglátóipari szakgimnáziumok/ szakképzők diákjai számára (vendéglátós, pincér, szakács)

-          külföldön dolgozó pincérek és szakácsok számára

-          vendéglátásban dolgozók számára, akik külföldi vendégeket fogadna

NW-43

Czibik Márta: English for cooks and waiters

Terjedelem: 238 oldal (szűkített A4-es méret)

Megjelenés: 2022. december

Bolti ár: 5800 Ft

Iskolai ár: 4100 Ft (ha a kiadótól rendel az iskola vagy magánszemély 7 db felett)

Szóbeli feladatok az angol emelt szintű érettségire

SZÓBELI

FELADATOK AZ

ANGOL EMELT

SZINTŰ

ÉRETTSÉGIRE

A feladatsorokat az emelt szintű vizsga követelményrendszerét figyelembe véve állítottuk össze, kilenc szélesebb témakörben, ezen belül három-három teljes feladatsorral, amelyek szintén három-három vizsgafeladatot tartalmaznak. A feladatsorok követik az emelt szintű érettségi vizsga felépítését: rövid interjú, véleménykifejtés (pro/kontra) és képekhez kapcsolódó feladatokból állnak. A harmadik feladattípushoz néhány kép, ábra vagy statisztika is tartozik, amelyek a feladatsorok után találhatóak.

Könyvünk feladatait gyakorlásnak szántuk, ezért egy vizsgafeladatsor egyetlen témakört dolgoz fel, nem pedig - a vizsgákhoz hasonlóan - három különböző témát. Szintén a feladattípus megértését és begyakorlását céloztuk meg a második vizsgafeladatnál, ahol megadtuk a pro és kontra érveket. A feladatsorokat emellett szószedetekkel bővítettük ki, amelyek elsősorban nem az alapszókincset, hanem az emelt szinten elvárható, választékosabb vagy kevésbé ismert szavakat tartalmazzák. A szöveges rész végén a feladatmegoldáshoz szükséges, hasznos kifejezések listája található.

NW-15
Szóbeli feladatok az angol emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra
Dr. Tompos Anikó - Czibik Márta
128 oldal

Nyelvi szint: B2

Bolti ár: 3.300 Ft
Iskolai ár: 2.100 Ft (ha az iskola vagy magánszemély 7 db felett rendel)

Arguments and Discussion

ARGUMENTS AND

DISCUSSION

Könyvünk hiánypótló kiadvány! Ebben a könyvben 76 aktuális Pro-Kontra feladatot/ témát állítottunk össze, mivel tapasztaltuk, hogy az emelt szintű érettségire ill. a nyelvvizsgákra való felkészítés során szükség van a régi témákat új, aktuális, friss témákkal bővíteni. (néhány téma a 76 közül: Ban on mobile phones at school, 3D cinema is trendy, Distance learning, Reading newspapers or reading online news portals, Wikipedia, Long-distance relationships, Short weekend breaks or a longer holiday, E-books or printed books, Working abroad, establishing wind energy, e-shopping/shopping in a store) A 2. fejezetben számos ezen témákhoz kapcsolódó gyakorló feladatot bocsájtottunk a nyelvtanulók rendelkezésére. A 3. fejezetben képek segítségével lehet ezeket a témákat gyakorolni.

NW-23
Arguments and Discussion (az angol emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra) (B2-C1 szint)
Dr. Tompos Anikó – Andrew Neville

Bolti ár: 3.500 Ft
Kedvezményes ár: 2.400 Ft (ha az iskola vagy magánszemély rendel 7 db felett)

Angol emelt szintű érettségi

ANGOL EMELT

SZINTŰ ÉRETTSÉGI

- 15 komplett írásbeli feladatsor + megoldások
- a kazettán hallható szövegek, hozzá feladatok és megoldások

NW- 13
Angol emelt szintű érettségi- komplett írásbeli feladatsorok
Czibik Márta- Dr. Tompos Anikó-Andrew G. Biri
272 oldal

Bolti ár: 4.100 Ft
Iskolai ár: 2.800 Ft (ha az iskola a kiadótól rendel 7 db felett)

 

Current Issues

CURRENT

ISSUES (with key and CDs)

A CURRENT ISSUES kurzuskönyv. Önálló tanulásra és csoportmunkára egyaránt alkalmas.
Főként a szóbeliséget, beszédkészséget fejlesztő anyagot tartalmaz.

Milyen vizsgákra készít?
• emelt szintű érettségi
• középfokú nyelvvizsga
• felsőfokú nyelvvizsga
• egy- és kétnyelvű vizsgák

Erényei:
• világos szerkezet a témakörök és követelmények alapján
• érvelő feladattípusok: teljesen, részlegesen vagy vázlatosan kidolgozott provokatív állítások
• eredeti újságcikkek, autentikus szövegek, háttér-információk B2 és C1 szintű szóbeli témák feldolgozásához
• képleírások vázlatos és részletes irányító szempontokkal
• bőséges szó- és kifejezéslista a témák megfelelő szintű feldolgozásához
• kipróbált, változatos egyéni és csoportos projektek

A középfokú és felsőfokú szóbeli nyelvvizsgákra, az emelt szintű érettségire készülő nyelvtanulóknak szóló kurzuskönyv, amelynek felépítése követi az érettségi nagy témaköreit.
Az egyes fejezeteken belül több kisebb alfejezet segíti a minél alaposabb, sokoldalúbb nyelvhasználatot. Különösen azokra a modern témákra helyez nagy hangsúlyt, amelyekről megfelelő háttér-információ és szókincs híján nehéz idegen nyelven beszélni (pl. az idősek problémái, képzőművészet és zene).
A könyv célja az, hogy a gondolatébresztő szövegekből és az olvasás- és hallásértést mérő feladatokból kiindulva fejlessze a nyelvtanulók gondolkodását, beszédkészségét és hosszú távon az önálló nyelvtanulás készségét. A könyv előnye a témák újszerű megközelítése, a bőséges kifejezéslisták és a gondolkodtató feladatok, amelyek elősegítik, hogy a nyelvtanulók minden témáról képesek legyenek véleményt mondani, érvelni és vitatkozni párban és csoportban egyaránt.
A könyv elsősorban csoportos feldolgozásra ajánlott, de a nyelvet önállóan tanulók is bátran forgathatják.

NW-29
Current Issues (with key and CDs)
Simek Valéria-Véghné Páris Erzsébet

Színes (4- színnyomásos) kurzuskönyv
Oldalszám: 284
Megjelenés: 2013. december

Bolti ár: 5.400 Ft
Iskolai ár: 3.900 Ft (ha a kiadótól rendel az iskola vagy magánszemély 7 db felett)